Ik denk niet dat deze topic moet gaan over moedwillige desinformatie. Persoonlijk lijkt mij namelijk dat elke betrokken partij vanuit haar optiek de meest gunstige scenario's schetst afhankelijk waar de belangen liggen van de partij. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd zo blijven. Vandaar ook dat ik blij ben met het "ikwoonenwerkbijschiphol initiatief" om eenzijdige informatie te nuanceren c.q. bij te stellen.