NEDERLANDS
Hoewel de beheerders en de moderatoren van het Nederlandse Luchtvaart zullen proberen om alle laakbare berichten uit dit forum te weren, is het voor ons onmogelijk om alle berichten te bekijken. Alle berichten komen voor rekening van de auteurs ervan, en geen van de eigenaren van het Nederlandse Luchtvaart, noch Jelsoft Enterprises Ltd. (ontwikkelaars van vBulletin) kunnen voor de inhoud van berichten verantwoordelijk worden gehouden.
Op het forum Nederlandse Luchtvaart gelden enkele regels waar iedere lid zich aan moet houden. Als je deze één van de regels overtreedt, dan krijg je strafpunten, zie ze als een waarschuwing.
Hoeveel strafpunten dat zijn, hangt af van de aard van de overtreding. De meeste strafpunten vervallen automatisch na verloop van tijd. Verzamel je voldoende strafpunten, dan kan dat tot een tijdelijke of permanente ban leiden. Ernstige overtredingen, zoals inbreuk op copyrights leiden tot strafpunten die niet vervallen, hierdoor loop je sneller en over een langere periode kans op een ban.
Sommige overtredingen kunnen meteen tot een ban leiden. SPAM zal bijvoorbeeld onmiddellijk tot een permanente ban leiden, om een voorbeeld te noemen.
Taalgebruik
 • Schelden of anderszins kwetsende opmerkingen worden niet toegestaan.
 • Discriminerende, racistische, obscene of sexueel getinte opmerkingen zijn niet toegestaan.
 • Haatdragende en bedreigende opmerkingen zijn niet toegestaan.
Berichten
 • Berichten die obsceen, grof, seksueel getint, haatdragend of dreigend zijn, of anderszins in strijd met de wet, zijn niet toegestaan.
 • Berichten over politieke onderwerpen zijn niet toegestaan.
 • Plaats geen materiaal dat mogelijk illegaal is.
 • Plaats geen foto´s of artikelen uit recent verschenen media, of media die nog verkrijgbaar is. Een klein stukje overnemen is toegestaan als inleiding. Als het artikel op Internet staat (denk aan online kranten) plaats dan een link naar het artikel met een korte inleiding.
 • Als je foto´s of citaten gebruikt uit oude boeken, tijdschriften, andere collecties etc., vermeld dan altijd de bron.
 • Denk na wat je plaatst. Berichten en materiaal dat je plaatst zal alleen verwijderd worden als deze in strijd is met de regels van de site of met de wetgeving.
 • Het bumpen (ofwel actualiseren) van een oud bericht zonder nuttige toevoeging is niet toegestaan.
 • Quoten is toegestaan; maar gebruik het met beleid. Het quoten van het bericht dat pal boven je eigen bericht staat is niet erg nuttig.
 • Plaats geen nutteloze opmerkingen die niets met het onderwerp te maken hebben. Bedankjes of complimenten mogen wel.
 • We hebben een aantal leuke smilies beschikbaar. Gebruik ze met beleid en maak geen smartiefestijn van je berichten.
 • Omschrijf duidelijk het onderwerp in je titels. Dat maakt je onderwerp veel beter vindbaar, ook voor mensen die via zoekmachines als Google zoeken.
Afmetingen van afbeeldingen
Er is geen limiet aan de grootte van de foto´s. Tevens verkleint de site foto´s die echt heel groot zijn. Plaats met het paperclipje boven het veld waarin je je bericht schrijft, al je foto´s in de tekst van het bericht. Zo kun je opmerkingen bij de foto zelf plaatsen.
Tevens wordt de foto een optimale grootte voor andere bezoekers getoont. Geregistreerde gebruikers kunnen deze grootte aan hun beeldscherm aanpassen in het Gebrukerspaneel/UserCP. Door op de foto te klikken kan iemand de foto op originele grootte zien. Cookies We plaatsen "cookies" op je computer. "Cookies" zijn kleine bestanden die door een webserver op een computer worden geplaatst. Hierdoor kan de computer herkend worden als u de site weer bezoekt. De site gebruikt ook cookies om te zien hoe u de site heeft gevonden. Cookies zijn niet gemaakt om persoonlijke informatie van uw computer te verzamelen. Om uw privacy te beschermen gebruiken we geen cookies om persoonlijke informatie op te slaan of te versturen via internet. Je kunt cookies weigeren via de instellingen van je browser. Dit kan wel tot gevolg hebben dat de site minder goed werkt, en dat je tijdens een bezoek meerdere keren opnieuw moet inloggen. Gebruiker cookies:
 • NLV_userid = Gebruikersnaam om in te loggen
 • NLV_password = MD5 hash van het wachtwoord.
 • NLV_lastvisit = tijd laatste bezoek.
 • NLV_lastactivity = tijd laatste activiteit.
 • NLV_skipmobilestyle = Wel of geen mobiele layout gebruiken.
 • NLV_userstyleid = Gekozen stijl (hoe de site eruit ziet).
 • NLV_sessionhash = Hash van gebruikerssessie.
 • NLV_cpsessionhach = Moderator of Admin CP login sessie.
 • NLV_markread = Lijst met gelezen discussies wanneer cookie gebaseerde lijst wordt gebruikt
 • vbulletin_collapse = welke elementen zijn ingeklapt.
 • vbulletin_sidebar_collapse = Of de zijbalk is ingeklapt of niet
 • editor_height = Hoogte van de teksteditor.
Google policy voor Google Ads: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ads/ Tot slot
De eigenaren van het Nederlandse Luchtvaart behouden zich het recht voor om welke reden dan ook discussies te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen of te sluiten.
Posts die in strijd zijn met de regels kunnen/zullen uit het zichbare deel van de site verwijderd worden. Echter worden ze wel gearchiveerd.
Door met deze regels akkoord te gaan, garandeer je dat je geen berichten zult plaatsen die in strijd zijn met de hierboven gestelde regels of toepasselijke wetten. Met het plaatsen van berichten op deze site stem je in met de bovenstaande regels.
ENGLISH
Although the administrators and moderators of Dutch Aviation will attempt to keep all objectionable messages off this forum, it is impossible for us to review all messages. All messages express the views of the author, and neither the owners of Dutch Aviation, nor Jelsoft Enterprises Ltd. (developers of vBulletin) will be held responsible for the content of any message.
On the site Dutch Aviation we have a couple of rules, which all users must obey. When you break one of the rules, you will receive an infraction, they are meant to be a warning.
The number of infraction points one receives, depends on how serious the offence is. Most points disappear automaticly over a period of time. When you gather a certain amount of points, then you will receive a ban automaticly. This ban can be temporary or permanent. Serious offences like copyright infringements will give a penalty that does not disappear. This will make the chance to receive a ban bigger.
Some offences, like posting SPAM will result in a permanent ban immediately.
Language
 • Calling names or otherwise hurting remarks are not allowed.
 • Discriminating, racist, obscene of sexually-oriented remarks are not allowed.
 • Hatefull and threatening remarks are not allowed.
Posings
 • Postings that are obscene, vulgar,
 • sexually-oriented, hateful, threatening, or otherwise violative of any laws are not allowed.
 • Postings about political subjects are not allowed.
 • Do not post material that might be illegal.
 • Do not post pictures and articles from recent media (books,movies etc.) or media which is still available. Try to use liunks to the Original article if it is available on the internet. A short quote is allowed.
 • Name the source for photo's and cites you post.
 • Think about what you post. We will only remove postings that are in violation with our rules or the law.
 • Bumping old threads without adding something usefull is not allowed.
 • Quotig is allowed. But use it wisely. Quoting the message directly above your own is not usefull.
 • Do not post useless remarks. Compliments and "Thank you" are allowed though.
 • We do have a set of nice emoticons. Use them wisely.
 • Use a clear title in the subject. It will help people to find your post, especially people who are searching with searchengines like Google.
Sizes of pictures
There are no limitations to the size of pictures. When they really are too big, the site will resize them for you. Use the paperclip in the toolbar above the textbox where you write your message to add images into the message body. This allows you to add commetns to the photo. But also the image will be resized to fit on the screen of other users. Registered users can set the best size for them in the UserCP. By clicking on the picture, one can see the full size version.
Cookies
We may place "cookies" on your personal computer. "Cookies" are small identifiers sent from a website server and stored on your computer’s hard drive, similar to a license plate, that help us to recognize you if you visit this Site again. Also, this Site uses cookies to track how you found this Site. Cookies are not designed to be used to get data from your hard drive, your email or any other personal data about you. To protect your privacy, we do not use cookies to store or transmit any personal information about you on the Internet. You can reject cookies by changing your browser settings, but please be aware that if you reject our cookies it is possible that some Site pages may not properly load, your access to certain information might be denied or you might have to enter information about yourself more than once.
Cookies used:
 • NLV_userid = Logged in User's ID
 • NLV_password = MD5 hash of the logged in user's password.
 • NLV_lastvisit = timestamp of your last visit.
 • NLV_lastactivity = timestamp of your last activity.
 • NLV_skipmobilestyle = User doesn't want the mobile style.
 • NLV_userstyleid = Style ID chosen from footer.
 • NLV_sessionhash = Users current session hash.
 • NLV_cpsessionhach = Moderator or Admin CP login session.
 • NLV_markread = List of threads the user has read this session if using Cookie-Based Read Marking
 • vbulletin_collapse = what elements the user has collapsed.
 • vbulletin_sidebar_collapse = Whether or not the forum sidebar is collapsed
 • editor_height = Height of the Editor if you resize it.
Google policy for Google Ads:
Finally
The owners of Dutch Aviation reserve the right to remove, edit, move or close any thread for any reason.
Postings which are in violation with our rules can/will be removed from the public parts of the site. But they will be archived.
By agreeing to these rules, you warrant that you will not post any messages that are obscene, vulgar,
sexually-oriented, hateful, threatening, or otherwise violative of any laws.
By posting on this site, you agree with the rules stated above.