Vanaf 11 maart opent het MLM de tentoonstelling "Vliegen in de Oost"
Deze expositie gaat over de Mil.Luchtvaart in Ned. Indie en Nieuw Guinea.