[div=float: right; width: 410px;]
Kunstmatige horizon
[/div]

Een kunstmatige horizon (Engels: Attitude Indicator) is een instrument in een [wiki]vliegtuig[/wiki], waarmee de [wiki]piloot[/wiki] snel kan overzien wat de stand van het vliegtuig ten opzichte van de horizon is, ook wanneer de horizon zelf door mist of wolken niet te zien is. Het is van groot belang om op ieder moment te weten wat de stand van het vliegtuig is, zodat op ieder moment de piloot de juiste beslissingen kan nemen.
Op de kunstmatige horizon zijn de [wiki]Rollen|roll[/wiki] en de [wiki]Stampen|pitch[/wiki] van het vliegtuig te zien.
Op de kunstmatige horizon zijn twee lijnen met daartussen een stip. De lijnen stellen de vleugels voor en de stip de neus. Als de stip boven de horizon is, dan wijst de neus van het vliegtuig omhoog, Als de stip beneden de horizon is, dan wijst de neus omlaag. Dat de neus omhoog staat ,wil overigens niet zeggen dat het vliegtuig ook stijgt. Als de lijnen die de vleugels voorstellen een hoek maken met de lijn die de horizon voorstelt, dan helt het vliegtuig over naar links of rechts. In dat geval wordt een bocht gemaakt.


De kunstmatige horizon wordt door een gyroscoop gestuurd.