https://www.nmm.nl/over-het-nmm/nieuws/oproep-aan-schenkers/?edit_off

Oproep aan schenkers aan het voormalig Legermuseum en hetvoormalig Militair Luchtvaart Museum
Het Nationaal Militair Museum investeert in haar collectie. Een groot deel vandeze collectie is te zien in het museum en het resterende deel wordt onderde best mogelijke omstandigheden bewaard in het depot. Omdat we niet alleskunnen bewaren is er, onder toezicht van de Rijksdienst voor het CultureelErfgoed, een waarderings - en ontzameltraject gestart. Voor objecten dieniet meer in de collectie passen wordt langs deze weg een passendeherbestemming gezocht. Hierbij worden schenkers in de gelegenheid gesteld zichte melden voor eventuele teruggave van de door hun geschonken goederen. Hetbetreft hierbij alleen de objecten inrelatie tot de gepubliceerde namenlijst, en die mogelijk doorhet museum geselecteerd zijn voor herbestemming.