Pagina 3 van 11 EersteEerste 1 2 3 4 5 ... LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 21 t/m 30 van 101

Discussie: Kaping Neptune 212.

 1. #21
  Geregistreerd
  30 januari 2017
  Locatie
  Zoetermeer
  Berichten
  429

  Standaard

  Nog meer raadsels

  Naam: DSCF0832.JPG
Bekeken: 393
Grootte: 147,0 KB

  Natuurlijk kan de melding van Schevingen radio een misverstand zijn maar "Bemanningsleden " waren het in geen geval.

  Indien de melding een serieuze waarneming betrof dan werd er op zee al een poging tot het vinden van de 2 vliegtuigmakers ondernomen. ( let op het tijdstip )

 2. #22
  Geregistreerd
  30 januari 2017
  Locatie
  Zoetermeer
  Berichten
  429

  Standaard

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Gijs Bekijk bericht
  Oordeel over schildwacht opvallend mild

  Al na twee dagen oordeelde de KTZ Petschi naar de pers over het functioneren van de schildwacht bij de ontvreemding van de Neptune 212.


  Dat dit oordeel al na 2 dagen werd gegeven geeft toch wel wat stof tot nadenken mede omdat wacht delicten in het voorgaande verleden van de Koninklijke Marine in de regel nogal zwaar werden bestraft, en er bij de betrokken schildwacht( hoewel er geen overtreding was tegen de gegeven consignes ) toch wel dingen gebeurden welke reden waren om de nodige vraagtekens te hebben over de gang van zaken.
  Over de op het moment van de ramp geldende consignes voor de schildwacht was de commandant van het vliegkamp van mening dat deze toch wel voldoende waren.
  De herziening van de consignes was dan ook enkel een procedurele maatregel.


  Naam: DSCF0856.JPG
Bekeken: 440
Grootte: 374,4 KB

 3. #23
  Geregistreerd
  30 januari 2017
  Locatie
  Zoetermeer
  Berichten
  429

  Standaard

  Welk medisch onderzoek werd er verricht ten aanzien van de slachtoffers


  Het medisch onderzoek wat werd verricht op de lichamen van Bolk en Oostende werd door KTZ Petschi opgedragen aan de arts welke verbonden was aan het Marine Vliegkamp Valkenburg.
  Deze arts ( welke zeker wel kundig was als arts ) had zeker geen ervaring in het plegen van een Pathologisch Anatomisch onderzoek en zijn verklaringen zijn dan ook wat dat betreft erg oppervlakkig.
  Naam: DSCF0852.JPG
Bekeken: 421
Grootte: 376,7 KB
  Naam: DSCF0853.jpg
Bekeken: 394
Grootte: 247,5 KB

  Onderzoek naar drank of drug gebruik wordt niet genoemd en ook een verklaring hoe de lichamen bijna geheel of gedeeltelijk werden gevonden buiten het vliegtuig blijft geheel buiten beeld.
  Dat de lichamen op het strand zijn gevonden en niet in de overblijfselen van het vliegtuig bevreemd mij nog steeds bovenmate ( gezien hun opgelopen verwondingen )

 4. #24
  Geregistreerd
  30 januari 2017
  Locatie
  Zoetermeer
  Berichten
  429

  Standaard

  Naar aanleiding van het gebeurde kwam de KTZ Petschi ook met een aantal aanbevelingen, welke getroffen moesten worden om een dergelijk gebeuren in de toekomst te voorkomen.
  Naam: DSCF0863.JPG
Bekeken: 399
Grootte: 395,8 KB

  Al met al geen indrukwekkende lijst en behoudens 1 punt naar mijn mening weinig effectief.

  Maar op een dag als vandaag, na het verschijnen van het rapport van de OVV inzake het mortier ongeval in Mali en het aftreden van minister Hennis en de Commandant der strijdkrachten Middendorp dwingt het ons om ons af te vragen:

  Wat werd door defensie ondernomen om deze aanbevelingen op te volgen

  Ik zal hierin de volgende bijdragen nader op ingaan
  Laatst gewijzigd door Gijs; 4 oktober 2017 om 13:52

 5. #25
  Geregistreerd
  30 januari 2017
  Locatie
  Zoetermeer
  Berichten
  429

  Standaard

  Wat werd door defensie ondernomen om deze aanbevelingen op te volgen

  Naam: DSCF0863 - kopie (2).JPG
Bekeken: 340
Grootte: 130,5 KB

  De eerste weken na het ongeval werd er scherp toegezien op het aantal alcoholhoudende dranken wat per persoon werd genuttigd, maar al gauw verwaterde dit toezicht, zodat daarna het aantal consumptie's welke genuttigd konden worden weer fors kon toenemen.
  Dat dit ook gebeurde lag ook deels in het feit dat de barkeepers financiele verantwoording moesten afleggen op het aantal verkochte consumptie's.
  Nu is het aantal glazen bier wat uit een vat van 30 liter getapt kan worden niet nauwkeurig te bepalen ( tap verlies) zodat er per vat 90 glazen moesten worden afgerekend terwijl er door een zuinige tapper gemakkelijk 110 glazen getapt konden worden.
  De 20 glazen winst werden dus niet verrekend maar verdwenen in de zak van de barkeeper ( een aardige winst als aanvulling op hun salaris.)

  Hierdoor was het voor een barkeeper wel erg aanlokkelijk om zoveel mogelijk bier te verkopen en niet te kijken of iemand 4 of 5 biertjes nuttigde.

  Toezicht op de naleving van dit aantal werd niet of uiterst gebrekkig onderhouden.

  Beter had de aanbeveling gedaan kunnen worden om bier uitsluitend in flesje te doen plaats vinden ( ook niet waterdicht maar geen drang voor de barkeeper zijn omzet hoog te houden.

  Naam: DSCF0852.JPG
Bekeken: 395
Grootte: 219,7 KB

  Het aantal vaten bier wat op de bewuste vrijdagavond werd omgezet lijkt misschien erg hoog maar er mag niet worden vergeten dat er op het vliegveld circa 800 mensen ( gedwongen door wachtdiensten op vrijdag en zaterdag ) hun tijd doorbrachten.

 6. #26
  Geregistreerd
  30 januari 2017
  Locatie
  Zoetermeer
  Berichten
  429

  Standaard

  Naam: DSCF0863 - kopie (3).JPG
Bekeken: 337
Grootte: 132,4 KB

  De mogelijkheid zal er ongetwijfeld geweest zijn maar is nooit gerealiseerd.

  Hoogstens werden de wachtdiensten telefonisch ingelicht (met behulp van de gebrekkige communicatie middelen op het vliegveld )

  Maar ja , realisatie was geen aanbeveling dus kan aan het onderzoek voldaan zijn ( Hoe dom kun je ,je houden)

  Een sirene zou op het vliegveld ( vanwege de uitgestrektheid) niet overal gehoord kunnen worden of zou zo luid moeten zijn dat al het personeel ( ook zij die vanwege de zware wachtdiensten trachten te genieten van hun kostbare nachtrust ) gewekt zouden worden, en een zwaailicht zou overdag nauwelijks zijn opgevallen.

  Al met al werd hier een suggestie gedaan die weinig overdacht overkomt.

 7. #27
  Geregistreerd
  30 januari 2017
  Locatie
  Zoetermeer
  Berichten
  429

  Standaard

  Naam: DSCF0863 - kopie (4).JPG
Bekeken: 325
Grootte: 126,2 KB

  De post korporaal van aflossing bij de vitale objecten werd later nog steeds uitgeoefend door een oudere matroos de 1e klasse zodat daar geen verandering in kwam.

  Wel werden er extra schildwachten ( schildwacht vliegdienst gebouw ) en patrouilles ( patrouille vliegveld) ingezet.

  Deze patrouille vliegveld had als opdracht , een ronde te maken langs de afrastering van het gehele vliegveld ( circa 12 kilometer ) en mocht over deze ronde 4 uur doen.
  De leden van de patrouille ( 2 man ) waren bewapend met een geweer en uitgerust ( ter alarmering ) met een fluit en een walky talky ( radiografisch bereik vaak niet meer dan 500 meter ).

  Daar het algemeen bekend was dat de patrouilles gemakkelijk ontlopen konden worden, door hun voorspelbare route, en op slechts 1 moment , van de 4 uur durende omloop , op een bepaalde plaats aanwezig konden zijn gedurende hun lange route; een weinig of zelfs geheel geen effect op de bestaande beveiliging van het vliegveld bereikten.

  Wel verhoogden zij de werkdruk voor het toch al overbelaste wachtpersoneel met een aanzienlijk hogere personele inzet.( 9 man per dag extra)

  Het ritme waarin de wacht werd gelopen was al ( naast de normale dagelijkse werkzaamheden ) 1 maal per 4 dagen met af en toe een vrije beurt ( vrije prik ) na deze wacht reorganisatie behoorde de vrije prik wel definitief tot het verre verleden.
  Laatst gewijzigd door Gijs; 5 oktober 2017 om 09:20

 8. #28
  Geregistreerd
  30 januari 2017
  Locatie
  Zoetermeer
  Berichten
  429

  Standaard

  Naam: DSCF0863 - kopie.JPG
Bekeken: 315
Grootte: 132,2 KB

  Een van de grootste zwakke punten waardoor de ontvreemding van de Neptune 212 kon gelukken was wel het verbindingssysteem wat gevoerd werd op het Marine vliegkamp ten behoeve van de communicatie op het gehele vliegveld en de verschillende wachtposten en wachtcommandant in het bijzonder.
  Ook konden interlokale verbindingen alleen onderhouden worden met tussenkomst van deze centrale
  De geheel handmatig bediende telefooncentrale leverde altijd al problemen om verbinding te krijgen met de post welke gevraagd werd maar werd ook regelmatig onderbroken zodat verbindingen niet of uitermate slecht onderhouden konden worden.

  Naam: inductor telefoon centrale 2.png
Bekeken: 321
Grootte: 114,2 KB

  Dit is niet de centrale van het MVKV

  Zeker in een tijd dat er in de telefooncentrale een geringe personele bezetting was traden er ( zeker in paniek situaties ) tal van ongewenste situaties op.

  Toch duurde het ( ondanks de aanbevelingen ) tot 1984 ( dus 19 jaar ) alvorens er hier verandering in kwam en de handmatige centrale werd vervangen voor een automatische centrale.

  Hierbij bleef er toch nog een gedeelte van een handmatige centrale ( tussen wachtposten en wachtcommandant ) bestaan.
  Naam: inductor telefoon.jpg
Bekeken: 380
Grootte: 77,3 KB

 9. #29
  Geregistreerd
  30 januari 2017
  Locatie
  Zoetermeer
  Berichten
  429

  Standaard

  Wat bewoog KTZ Petschi tot het doen van zoveel ongenuanceerde reacties in de dagbladen ( dronkenschap en impulsief handelen van de daders ) en het na zo'n kort onderzoek de zaak al te beeindigen ( 20 dagen na het ongeval )


  Als we ons deze vraag stellen zouden wij ons cru kunnen uitdrukken ( zoals hij ook deed voor wat betreft het gedrag van de korporaal van aflossing )

  "De commandant van de Marine Luchtvaart Dienst was een nogal nerveuze Kapitein ter Zee waarvan in de ontstane situatie geen verstandiger oordeel was te verwachten"


  Dit is echter naar mijn mening tekort door de bocht daar er ook wel andere factoren in deze te bedenken zijn.

  Naar mijn mening staat wel vast dat deze zaak zo spoedig mogelijk uit het zicht moest verdwijnen zodat er geen nader onderzoek in zou worden gedaan omdat daar allerlei vervelende consequentie's uit zouden kunnen ontstaan.

  Om zijn beweegredenen te kunnen begrijpen wil ik ingaan op drie mogelijke redenen.

  a. De Nederlandse regering en of de leiding van de Koninklijke Marine was op de hoogte van het plan tot het ontvreemden van de Neptune echter de zaak moest een absoluut clandestiene karakter dragen.

  en/of

  b. Signalen over de ophanden zijnde kaping waren in Marine kringen ontvangen, maar was er hieraan geen aandacht geschonken.

  en/of

  c. De KTZ Petschi zag zijn grote droom om bevorderd te worden tot Vlagofficier Marine Luchtvaart Dienst in gevaar komen.

  Ik wil deze punten in de volgende bijdragen graag toelichten.

 10. #30
  Geregistreerd
  30 januari 2017
  Locatie
  Zoetermeer
  Berichten
  429

  Standaard

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Gijs Bekijk bericht

  a. De Nederlandse regering en of de leiding van de Koninklijke Marine was op de hoogte van het plan tot het ontvreemden van de Neptune echter de zaak moest een absoluut clandestiene karakter dragen.
  In de jaren 60 van de vorige eeuw werd een embargo tot het leveren van wapens en/of wapensystemen aan diverse landen, regelmatig overtreden door diverse Europese overheden , bewust of oogluikend,zijn ontdoken.

  Indien de overtreding oogluikend werd overtreden dan geschiede dit onder absolute geheimhouding van de betreffende natie, maar af en toe kwam het een en ander toch soms openbaar.

  Misschien herinnert u zich de zogenaamde ontvreemding van een aantal patrouilleschepen, welke op een zogenaamd clandestiene wijze, door IsraŽl, uit Frankrijk werden "geŽxporteerd" maar ook de Engelse en Belgische overheden ( Fabrique National ) stonden bekend om het veelvuldig toestaan van deze illegale leveringen.
  Naam: ddd_010567819_mpeg21_p002_image.jpg
Bekeken: 280
Grootte: 21,9 KB
  Gereformeerd gezinsblad 04-03-1965

  Naam: ddd_010955312_mpeg21_p009_image (2).jpg
Bekeken: 293
Grootte: 49,5 KB
  Het vrije Volk 25-11-1965

  Ook Portugal was getroffen door een VN Embargo vanwege hun strijd in Angola, en de mogelijkheid van een clandestiene levering , door Nederland, kan zeker ( ondanks de officieel verziekte diplomatieke verhoudingen tussen Nederland en Portugal ) tot de mogelijkheid behoord hebben.

  In dat geval zal de KTZ Petschi orders hebben gekregen om " de kaping van de Neptune 212" zoveel als mogelijk in de doofpot te houden.

  Een te diepgaand onderzoek zou de regeringsbemoeienis aan het licht gebracht kunnen hebben
  Laatst gewijzigd door Gijs; 7 oktober 2017 om 11:16

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken
 •