Zoals gedeeltelijk al in post 6 staat, waren de G-AEVN, -AEWN en AEYF allemaal ST-25 Ambulances. Dat zijn de enige drie in het Britse register beginnend met "AE".
De AEVN werd op 27 mei 1937 ingeschreven en in januari 1939 uitgeschreven als pwfu (permanently withdrawn from use, oftewel niet vliegwaardig meer)
De AEWN werd op 24 mei 1937 ingeschreven en in december 1937 uitgeschreven. De canceldatum is half onleesbaar en er staat geen reden bij.
De AEYF is een goede kandidaat. Ingeschreven op 31 mei 1937 tot 09 maart 1939; to OY-DAZ 17apr39, canx 04feb66 and donated to Danmarks Flyvemuseum, preserved Kopenhagen, then Billund, Egeskov and later Helsingør. Deze bestaat dus nog!
De enige andere nog bestaande Monospar is van een ander type en die staat in een museum in de UK.

Nu vind ik persoonlijk de letters op de foto erg dicht bij elkaar staan. Britse kisten hadden meestal "G-A" onder de ene en de andere 3 letters onder de andere vleugel staan, maar zo groot mogelijk. De letters op de foto zijn kleiner en staan dichter op elkaar...

Meer durf ik er niet over te zeggen...